Blog

Blog

Kunst met een Koekje: De Visie

 

Ondernemen hoort wat mij betreft bij te dragen aan het welzijn van de samenleving. Waar ter wereld ook. Voor wie dan ook. 

Tot voor kort heb ik altijd gewerkt voor en met mensen met een verstandelijke beperking. Als jobcoach, activiteitenbegeleider en als ambulant begeleider. Vanaf 2006 heb ik mij daarnaast ontwikkeld in het maken van kunst. Eerst als schilder, aansluitend ook als graficus. Toen de instelling waarbij ik in dienst was drie jaar geleden de hele jobcoachtak wegbezuinigde, vormde zich in mijn hoofd langzaam een plan, dat uiteindelijk zou leiden tot een radicale carriereswitch:

 

Ik start een bedrijf waar kunst gemaakt en verkocht wordt.

Voorin een cadeauwinkel met toegepaste kunst en een galerie met wisselende exposities.

In de cadeauwinkel vind je mooie spullen, gemaakt door mooie mensen, waarbij kwaliteit, duurzaamheid en originaliteit voorop staan.

In de galerie bied ik ruimte aan kunstenaars waarvan ik vind dat ze een podium verdienen, een plek die goede kunst toegankelijk en betaalbaar houdt. En die daardoor zowel voor het publiek als voor de kunstenaars interessant is.

 

Achterin de ruimte komt een werkplaats, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren tijdens workshops, open atelier of partijtjes. De nadruk ligt hier niet zozeer op de kwaliteit van het gemaakte, maar op het plezier dat in gezelschap maken geeft.Dat zelf creatief bezig zijn bij kan dragen aan het geluksgevoel is inmiddels wel wetenschappelijk aangetoond, en daar maak ik mij graag sterk voor.. 

De grote tafel die in het midden komt biedt mensen een plek om lekker te kletsen en verbindt voor met achter. Ontmoeting en inclusie zijn sleutelwoorden die mij hierbij voor ogen staan. ondermeer de toename van het aantal niet meer werkende ouderen zal de behoefte aan verbinding alleen maar toenemen, dwars door alle leeftijden en bevolkingsgroepen heen. De moderne oudere zit niet te wachten op bezigheidstherapie, maar wil graag zelf activiteiten ondernemen en daarbij niet het contact met mensen uit andere leeftijdsgroepen verliezen. Het aanbieden van een mogelijkheid tot samen bezig zijn, met kunst als vehikel, helpt mee de verbinding te versterken.

 

Zodra deze basis stevig staat, zal er ook ruimte komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan die mensen wil ik een veilige plek bieden waar zij kunnen werken aan hun (re)integratie.

Copyright @ All Rights Reserved